Collectieve regelingen BHV- cursussen en veiligheid

Ondernemers van Bedrijvenpark De Boezem hebben een werkgroep BHV (bedrijfshulpverlening) opgericht. De werkgroep wil de samenwerking tussen de bedrijven op De Boezem ondersteunen. Door meer zaken collectief te regelen, leveren deze aanzienlijke kosten- en tijdbesparing op voor vele ondernemers.

Een voorbeeld van wat er allemaal collectief geregeld kan worden is de scholing van de BHV-ers op het bedrijvenpark zelf. Ook collectieve controle van brandblusmiddelen, verbandmiddelen, hulp bij het opstellen van de RIE ( risico inventarisatie en evaluatie) en het ontruimingsplan zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Zeer actueel is natuurlijk samenwerking met betrekking tot AED (automatische externe defibrillator). De werkgroep kijkt ook naar de mogelijkheden om, indien nodig, andere BHV-ers in te schakelen bij calamiteiten via bijvoorbeeld een sms-systeem.