Via deze link treft u de notulen van de Algemene Leden Vergadering op 23 mei 2017 van Vereniging Bedrijvenpark De Boezem.