Notulen Algemene Leden Vergadering op 28 juni 2016
Via deze link treft u de notulen van de Algemene Leden Vergadering op 28 juni 2016 van Vereniging Bedrijvenpark De Boezem.