Op dinsdag 14 mei 2019 wordt vanaf 17.00 uur in het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp een economische conferentie voor ondernemers gehouden. Het thema is: Op weg naar ondernemen in 2020-2025. Namens wethouder Ilona Jense nodigen wij ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp van harte uit voor deze bijeenkomst.

Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?

In de bijeenkomst met het thema ‘Op weg naar ondernemen in 2020-2025’ staan we stil bij de vraag “Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?”. De gemeente is in contact met ondernemers en is graag op de hoogte over de spelende thema’s. Op basis van gesprekken, onderzoeken en de uitkomsten van de workshops tijdens deze conferentie actualiseert de gemeente haar economische visie. In de afgelopen periode is onder andere een enquête uitgezet, een cijfermatige analyse gemaakt en hebben er diepte-interviews plaatsgevonden.

Tijdens de conferentie wordt onder meer ingegaan op welke informatie de afgelopen periode is opgehaald en welk beeld hieruit naar voren komt, maar zijn er ook interessante gastsprekers, workshops en uitgebreide mogelijkheden om te netwerken.

Toegang is gratis maar meld u zich tijdig aan. Aanmelden is inmiddels mogelijk: ga naar www.pijnacker-nootdorp.nl/economischeconferentie

Interessant en inspirerend programma

  • 17.00 – 18.00 uur: ontvangst met buffet
  • 18.00 – 21.00 uur: officieel programma met opening door wethouder Ilona Jense, boeiende gastsprekers en inspirerende workshops
  • 21.00 – 22.00 uur: netwerkborrel

Welke workshops zijn er?

Voor welke workshops kunt u zich opgeven? Hieronder leest u meer informatie.

Maak jij een match met Pijnacker Centrum of Parade Nootdorp?

De gemeenteraad heeft de ambitie gesteld om in te zetten op Bruisende Centra, die meer dan alleen winkels en horeca bevatten. Zowel Pijnacker Centrum en Parade Nootdorp zetten op dit moment samen met gemeente en vastgoedeigenaren in op plannen die de centra vitaal moet houden. De centrummanagers van beide winkelcentra gaan graag de uitdaging aan met andere ondernemers om gezamenlijk de lokale kracht en producten een boost te geven en buiten de gebaande paden te denken.

Aan de slag met je eigen pitch

Voor Jouri Schoemaker, Nederlands Kampioen Pitchen en jonge ondernemer, is een belangrijke stap in het ondernemen het hebben van een goede pitch. Zijn filosofie is om zo vroeg mogelijk een idee te pitchen en feedback te vergaren van vrienden, partners en experts. Een goede pitch kun je op elk moment inzetten om je product, bedrijf of idee te promoten. Hoe maak je een goede pitch? Daar ga je mee aan de slag tijdens deze workshop.

Samen stappen zetten in de verduurzaming

De gemeente kent een grote maatschappelijke opgave om uiterlijk 2050 ervoor te zorgen dat al het energieverbruik wordt gevoed door nieuwe en energieneutrale bronnen. Er wordt een korte toelichting gegeven hoe de gemeente samen met inwoners, ondernemers en stakeholders deze energietransitie vorm wil geven. Vervolgens zal een ondernemer van Heron vertellen welke stappen het bedrijventerrein heeft gezet, welke leermomenten men is tegengekomen en geeft hij tips aan andere ondernemers.

Inspelen op en omgaan met een krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en het wordt steeds lastiger om aan goed en gekwalificeerd personeel te komen. Hoe pak je dat aan? In de inspiratiesessie ‘van medewerker naar ambassadeurs’ geeft Helma Veenstra van Review Partner tips en tricks hoe je je eigen medewerkers kunt inzetten voor het aantrekken van nieuw personeel. Daarnaast is er ruimte om met elkaar te brainstormen en ideeën uit te wisselen over andere mogelijkheden om in te spelen op de krappe arbeidsmarkt en het invullen van vacatures.

Circulair ondernemen: hoe pak je dat aan?

In deze inspiratiesessie gaan we in op circulair ondernemen. Wat is circulair ondernemen en wat kan het opleveren? Hoe pak je het aan en wat zijn de kansen voor ondernemers en gemeente? In de workshop wordt stilgestaan bij praktijkvoorbeelden over circulaire economie en gebrainstormd over de kansen die ondernemers zien.

Welke ruimte vind jij als ondernemer belangrijk?

Er is onvoldoende ruimte om alle wensen voor ruimtelijke ontwikkeling een plek te geven en we moeten er met elkaar voor zorgen dat Pijnacker-Nootdorp een mooie en fijne gemeente blijft om in te wonen en te werken. Hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Hierover gaan we met elkaar in overleg en steeds zijn we geïnteresseerd in de vraag waarom je een bepaalde keuze maakt, wat zijn uw beweegredenen en welke waarden staan daarbij voor jou centraal?

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met het team Economische Visie; Marc Wiese, Sanne Kerkhofs, Anita Monshouwer of Chris Bos, telefoonnummer 14015.