Eind 2018 heeft het bestuur opdracht gegeven voor het plaatsen van de eerste fase van het camera beveiligings-systeem op de Boezem! De verwachting is dat het systeem uiterlijk mei 2019 “draait”!!

Vanwege de enorm hoge doorlopende kosten moest er afgezien worden van het oorspronkelijke plan om het gehele bedrijventerrein door de Boezem van (deels beweegbare) camera’s te voorzien. Ook de relatief lage criminaliteitscijfers van ons bedrijventerrein geven geen aanleiding om (te) zware investeringen te doen op basis van een tijdelijke OFPN subsidie. Daarom is er nu gekozen voor een eenvoudiger systeem waarbij er een gezamenlijke cameraopzet komt waarin ook de ondernemers kunnen participeren.

De plaatsing van dit systeem gaat in een drietal fases:

Fase 1; voorjaar 2019

Bij alle in- en uitgangen van ons bedrijventerrein worden diverse camera’s geplaatst door Pro-Rec Camera Solutions B.V. Deze monitoren al het in en uitgaande verkeer. De camera beelden worden uitgelezen door een hierin gespecialiseerde firma (BBD) en in geval van calamiteiten wordt de politie dan wel de surveillance beveiliging ingeschakeld.

Fase 2; voorjaar-zomer 2019

Pro-Rec en het bestuur gaan de ondernemers met panden op strategische plekken benaderen met het verzoek om op hun panden camera’s te plaatsen welke gekoppeld worden aan de bestaande camera’s uit fase 1. Hiermee kunnen we dus het complete bedrijventerrein “gedekt” krijgen!
De betreffende ondernemer ontvangt een zeer aantrekkelijk camera aanschaf aanbod en advies waarbij de Boezem ook nog eens een subsidie verstrekt van € 300,- voor de camera’s welke ten goede komen voor de complete dekking van het Boezem terrein. Daarnaast zullen de kosten van het uitlezen van deze camera’s voor openbare gebied door de Boezem worden gedragen. Hiermee kunnen we een volledig dekkend camerasysteem krijgen! Ook de betreffende ondernemer kan gebruik maken van de aantrekkelijke staffel prijs voor het live uitkijken van de beelden indien gewenst. We hopen dat zoveel mogelijk van deze ondernemers dan ook mee zullen werken om de beveiliging voor henzelf en de Boezem te optimaliseren!

Fase 3; najaar-winter 2019

Mocht (onverhoopt) de volledige dekking in fase 2 niet slagen dan zullen we op dat moment bezien OF en zo ja welke (betaalbare) alternatieven er zijn om alsnog een 100% dekking te verkrijgen.

In overleg met de Stichting Veilig Oostland zal de “standaard” avond-nacht auto surveillance afgebouwd worden naarmate de camera fases worden afgerond.

Het bestuur meent met deze opzet de best haal- en betaalbare beveiliging te kunnen realiseren.