Over Admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Admin has created 19 blog entries.

Prijsafspraken met Renewi

Het bestuur van de Boezem heeft met Renewi prijsafspraken gemaakt voor het legen van de containers. Dit is een tussentijdse prijsafspraak. In 2021 gaat het bestuur van de Boezem opnieuw met Renewi aan tafel om de nieuwe prijsafspraken te bespreken. Heeft u als bedrijf teveel betaald, dan ontvangt u per 1 januari 2020 het teveel betaalde bedrag terug.

Zie hier de tarieven van 2019 en 2020.
N.B.: De prijzen zijn exclusief 4,9% milieutoeslag, plaatsing en afvoerkosten

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan rechtstreeks contact op met Ricardo Altman, accountmanager Renewi.
Mailadres: r.altman@renewi .com of telnr: 06-25775894.

Wist u dat er ook een app is om de lediging van uw container aan te vragen?
My Container App: Gebruik de app voor het legen van uw rolcontainer(s) of het inplannen van een extra lediging. U heeft hiervoor uw relatienummer (C….) en postcode (van het postadres) nodig.

Prijsafspraken met Renewi2020-01-20T09:42:10+00:00

Eerste deel Zijdeweg gereed

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan in Pijnacker legt de gemeente de Zijdeweg aan (voorheen: de oostelijke randweg). Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem.

Zijdeweg Pijnacker

Ook kunnen de bewoners van Ackerswoude de weg gebruiken. De gemeente is al een tijdje bezig met de aanleg, maar nu komt voorzichtig het einde in beeld. Het streven is om in de zomer klaar te zijn met de weg.

Aansluiting
De nieuwe weg ligt ten oosten van Pijnacker en doorkruist de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen. Via de Zijdeweg sluit de weg aan op de Katwijkerlaan. De weg wordt in twee delen opgeleverd. Het eerste deel tussen de Boezem en de Monnikenweg is inmiddels in gebruik. Daarna komt het weggedeelte tussen de Monnikenweg en de N470. Ook de Hoogseweg is verlengd. Die sluit nu aan op de Kleihoogt.

Water en groen
Naast de weg, aan de kant van de N470, leggen we een gebied aan met groen en water. Daarnaast volgt de aanleg van het fietspad, tegelijkertijd met het laatste deel van de Zijdeweg. Met het doortrekken van de Hoogseweg verbetert de verkeersontsluiting van het glastuinbouwgebied op de nieuwe oostelijke randweg. Met de verlengde Hoogseweg wordt onder meer de Monnikenweg ontlast en hoeft vrachtverkeer van de tuinbouwbedrijven niet meer door Klapwijk te rijden.

Eerste deel Zijdeweg gereed2020-01-20T09:39:14+00:00

Economische conferentie

Op dinsdag 14 mei 2019 wordt vanaf 17.00 uur in het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp een economische conferentie voor ondernemers gehouden. Het thema is: Op weg naar ondernemen in 2020-2025. Namens wethouder Ilona Jense nodigen wij ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp van harte uit voor deze bijeenkomst.

Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?

In de bijeenkomst met het thema ‘Op weg naar ondernemen in 2020-2025’ staan we stil bij de vraag “Zijn ondernemers klaar voor de toekomst?”. De gemeente is in contact met ondernemers en is graag op de hoogte over de spelende thema’s. Op basis van gesprekken, onderzoeken en de uitkomsten van de workshops tijdens deze conferentie actualiseert de gemeente haar economische visie. In de afgelopen periode is onder andere een enquête uitgezet, een cijfermatige analyse gemaakt en hebben er diepte-interviews plaatsgevonden.

Tijdens de conferentie wordt onder meer ingegaan op welke informatie de afgelopen periode is opgehaald en welk beeld hieruit naar voren komt, maar zijn er ook interessante gastsprekers, workshops en uitgebreide mogelijkheden om te netwerken.

Toegang is gratis maar meld u zich tijdig aan. Aanmelden is inmiddels mogelijk: ga naar www.pijnacker-nootdorp.nl/economischeconferentie

Interessant en inspirerend programma

  • 17.00 – 18.00 uur: ontvangst met buffet
  • 18.00 – 21.00 uur: officieel programma met opening door wethouder Ilona Jense, boeiende gastsprekers en inspirerende workshops
  • 21.00 – 22.00 uur: netwerkborrel

Welke workshops zijn er?

Voor welke workshops kunt u zich opgeven? Hieronder leest u meer informatie.

Maak jij een match met Pijnacker Centrum of Parade Nootdorp?

De gemeenteraad heeft de ambitie gesteld om in te zetten op Bruisende Centra, die meer dan alleen winkels en horeca bevatten. Zowel Pijnacker Centrum en Parade Nootdorp zetten op dit moment samen met gemeente en vastgoedeigenaren in op plannen die de centra vitaal moet houden. De centrummanagers van beide winkelcentra gaan graag de uitdaging aan met andere ondernemers om gezamenlijk de lokale kracht en producten een boost te geven en buiten de gebaande paden te denken.

Aan de slag met je eigen pitch

Voor Jouri Schoemaker, Nederlands Kampioen Pitchen en jonge ondernemer, is een belangrijke stap in het ondernemen het hebben van een goede pitch. Zijn filosofie is om zo vroeg mogelijk een idee te pitchen en feedback te vergaren van vrienden, partners en experts. Een goede pitch kun je op elk moment inzetten om je product, bedrijf of idee te promoten. Hoe maak je een goede pitch? Daar ga je mee aan de slag tijdens deze workshop.

Samen stappen zetten in de verduurzaming

De gemeente kent een grote maatschappelijke opgave om uiterlijk 2050 ervoor te zorgen dat al het energieverbruik wordt gevoed door nieuwe en energieneutrale bronnen. Er wordt een korte toelichting gegeven hoe de gemeente samen met inwoners, ondernemers en stakeholders deze energietransitie vorm wil geven. Vervolgens zal een ondernemer van Heron vertellen welke stappen het bedrijventerrein heeft gezet, welke leermomenten men is tegengekomen en geeft hij tips aan andere ondernemers.

Inspelen op en omgaan met een krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en het wordt steeds lastiger om aan goed en gekwalificeerd personeel te komen. Hoe pak je dat aan? In de inspiratiesessie ‘van medewerker naar ambassadeurs’ geeft Helma Veenstra van Review Partner tips en tricks hoe je je eigen medewerkers kunt inzetten voor het aantrekken van nieuw personeel. Daarnaast is er ruimte om met elkaar te brainstormen en ideeën uit te wisselen over andere mogelijkheden om in te spelen op de krappe arbeidsmarkt en het invullen van vacatures.

Circulair ondernemen: hoe pak je dat aan?

In deze inspiratiesessie gaan we in op circulair ondernemen. Wat is circulair ondernemen en wat kan het opleveren? Hoe pak je het aan en wat zijn de kansen voor ondernemers en gemeente? In de workshop wordt stilgestaan bij praktijkvoorbeelden over circulaire economie en gebrainstormd over de kansen die ondernemers zien.

Welke ruimte vind jij als ondernemer belangrijk?

Er is onvoldoende ruimte om alle wensen voor ruimtelijke ontwikkeling een plek te geven en we moeten er met elkaar voor zorgen dat Pijnacker-Nootdorp een mooie en fijne gemeente blijft om in te wonen en te werken. Hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Hierover gaan we met elkaar in overleg en steeds zijn we geïnteresseerd in de vraag waarom je een bepaalde keuze maakt, wat zijn uw beweegredenen en welke waarden staan daarbij voor jou centraal?

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met het team Economische Visie; Marc Wiese, Sanne Kerkhofs, Anita Monshouwer of Chris Bos, telefoonnummer 14015.

Economische conferentie2019-05-01T08:32:47+00:00

Reclameborden Rotonde

Er staan inmiddels verschillende reclameborden op onze geadopteerde rotonde op het bedrijventerrein De Boezem!

Deze reclameborden zullen rouleren, waardoor alle leden van vereniging De Boezem de kans krijgen om voor een hele scherpe prijs twee maanden zichtbaar te zijn op de rotonde. Voor éénmalig € 50,00 exclusief BTW maken wij een bordje en plaatsen deze op de rotonde.

Heeft u interesse? Dan kunt u uw logo sturen naar sandra@bedrijvenparkdeboezem.nl.
Wij zullen zorgen dat uw bord gemaakt en geplaatst wordt.

Reclameborden Rotonde2019-04-12T10:02:20+00:00

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 22 mei 2019 vanaf 17:00 uur zal de ledenbijeenkomst van De Boezem plaatsvinden bij De Woningstoffeerder aan de Ambachtsweg 37d te Pijnacker. Deze vergadering zal volledig in het teken staan van Algemene Veiligheid op De Boezem.

Bent u ook aanwezig bij de Ledenvergadering op 22 mei?
Zet de datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Vergeet u dan niet aan te melden via deze link.

Algemene Ledenvergadering2019-03-25T09:55:00+00:00

Economische Visie

Graag brengen wij de Ondernemerspeiling nogmaals bij u onder de aandacht. Deze peiling wordt gehouden om input te verzamelen voor de actualisatie van de Economische Visie.

De termijn is met een aantal dagen verlengd. De vragenlijst kan tot en met 25 maart ingevuld worden. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Economische Visie2019-04-01T08:37:23+00:00

Economische Conferentie

SAVE THE DATE: dinsdag 14 mei a.s.: economische conferentie voor alle ondernemers in onze gemeente

Deze conferentie zal van 17.00-22.00 uur plaatsvinden op het gemeentehuis in Pijnacker. Het wordt een interessant programma met gastsprekers, workshops en voldoende mogelijkheden om te netwerken. Tijdens de conferentie komen ook de resultaten van de peiling aan de orde. Toegang gratis. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt in de loop van april.

Economische Conferentie2019-03-22T14:18:24+00:00

Ledenvergadering 22 mei 2019

Op woensdag 22 mei 2019 vanaf 17:00 uur zal de ledenbijeenkomst van De Boezem plaatsvinden. Deze vergadering zal volledig in het teken staan van Algemene Veiligheid op De Boezem. De locatie volgt op een later moment.

Bent u ook aanwezig bij de Ledenvergadering op 22 mei? Vergeet u dan niet aan te melden via het aanmeldformulier.

Zet de datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt.

 

Ledenvergadering 22 mei 20192019-02-07T09:13:26+00:00

AED

Op deze website staat een overzicht met een aantal AED locaties verspreid over het bedrijventerrein. In nood kunt u hier een AED ophalen.

Wilt u in noodgevallen ook uw AED beschikbaar stellen en staat uw bedrijf er nog niet bij? Klik dan hier om contact op te nemen met de werkgroep veiligheid via het contactformulier.

AED2019-02-07T09:09:09+00:00

Camera beveiliging op de Boezem!

Eind 2018 heeft het bestuur opdracht gegeven voor het plaatsen van de eerste fase van het camera beveiligings-systeem op de Boezem! De verwachting is dat het systeem uiterlijk mei 2019 “draait”!!

Vanwege de enorm hoge doorlopende kosten moest er afgezien worden van het oorspronkelijke plan om het gehele bedrijventerrein door de Boezem van (deels beweegbare) camera’s te voorzien. Ook de relatief lage criminaliteitscijfers van ons bedrijventerrein geven geen aanleiding om (te) zware investeringen te doen op basis van een tijdelijke OFPN subsidie. Daarom is er nu gekozen voor een eenvoudiger systeem waarbij er een gezamenlijke cameraopzet komt waarin ook de ondernemers kunnen participeren.

De plaatsing van dit systeem gaat in een drietal fases:

Fase 1; voorjaar 2019

Bij alle in- en uitgangen van ons bedrijventerrein worden diverse camera’s geplaatst door Pro-Rec Camera Solutions B.V. Deze monitoren al het in en uitgaande verkeer. De camera beelden worden uitgelezen door een hierin gespecialiseerde firma (BBD) en in geval van calamiteiten wordt de politie dan wel de surveillance beveiliging ingeschakeld.

Fase 2; voorjaar-zomer 2019

Pro-Rec en het bestuur gaan de ondernemers met panden op strategische plekken benaderen met het verzoek om op hun panden camera’s te plaatsen welke gekoppeld worden aan de bestaande camera’s uit fase 1. Hiermee kunnen we dus het complete bedrijventerrein “gedekt” krijgen!
De betreffende ondernemer ontvangt een zeer aantrekkelijk camera aanschaf aanbod en advies waarbij de Boezem ook nog eens een subsidie verstrekt van € 300,- voor de camera’s welke ten goede komen voor de complete dekking van het Boezem terrein. Daarnaast zullen de kosten van het uitlezen van deze camera’s voor openbare gebied door de Boezem worden gedragen. Hiermee kunnen we een volledig dekkend camerasysteem krijgen! Ook de betreffende ondernemer kan gebruik maken van de aantrekkelijke staffel prijs voor het live uitkijken van de beelden indien gewenst. We hopen dat zoveel mogelijk van deze ondernemers dan ook mee zullen werken om de beveiliging voor henzelf en de Boezem te optimaliseren!

Fase 3; najaar-winter 2019

Mocht (onverhoopt) de volledige dekking in fase 2 niet slagen dan zullen we op dat moment bezien OF en zo ja welke (betaalbare) alternatieven er zijn om alsnog een 100% dekking te verkrijgen.

In overleg met de Stichting Veilig Oostland zal de “standaard” avond-nacht auto surveillance afgebouwd worden naarmate de camera fases worden afgerond.

Het bestuur meent met deze opzet de best haal- en betaalbare beveiliging te kunnen realiseren.

Camera beveiliging op de Boezem!2019-02-07T09:00:03+00:00

Helikoptervlucht

Tijdens de Open Dag op 2 juni kunt u een helikoptervlucht maken boven Pijnacker. De kosten bedragen €49,50, i.v.m. het beperkte aantal vluchten is voorinschrijving aan te bevelen.
Dat kan nog steeds via info@bedrijvenparkdeboezem.nl. schrijf u snel in want vol = vol!

Helikoptervlucht2018-05-18T16:45:18+00:00

Open Dag zaterdag 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni 2018 is het weer zover! Na twee eerdere, succesvolle Open dagen, vindt dit jaar de derde Open dag plaats. Deze Open dag biedt u de mogelijkheid om uw bedrijf en daarmee het hele terrein op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Uw deelname kunt u bevestigen via de volgende link.

Open Dag zaterdag 2 juni 20182018-03-26T17:03:16+00:00
Go to Top